Extern vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag

Een van uw medewerkers is geconfronteerd met ongewenst gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie. Het is prettig als uw medewerker opgevangen wordt door iemand die het verhaal aanhoort, uw medewerker ondersteunt en begrijpt en hem of haar helpt bij het maken van de juiste keuzes.

U zoekt een vertrouwenspersoon.

De Arbowet

Om ervoor te zorgen dat uw medewerkers veilig en gezond kunnen werken voldoet u aan de bepalingen van de Arbowet. Een van de bepalingen is dat De werkgever verplicht is grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. Dit is beschreven in het PSA-beleid, oftewel Psycho Sociale Arbeidsbelasting beleid.

(bron filmpje: Arboportaal)

Psychosociale arbeidsbelasting

De volgende punten vallen onder psychosociale arbeidsbelasting:

  • Agressie en geweld
  • Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  • Pesten
  • Discriminatie
  • Werkdruk

Wat kan de Externe Vertrouwenspersoon voor u doen?

  • de eerste opvang verzorgen voor uw medewerker die geconfronteerd is met grensoverschrijdend gedrag. Ook advisering en begeleiding bij het indienen van een klacht valt daaronder.
  • uw medewerkers kunnen rechtstreeks contact met mij opnemen voor vragen omtrent ongewenste omgangsvormen.
  • ondersteuning bij het vormgeven en uitvoeren van het psychosociale arbeidsbeleid voor uw bedrijf (PSA-beleid).

(bron filmpje: Van Oss en Partners)