Diensten

Verzuimbegeleiding

U vindt uw ziekteverzuim te hoog en daar wilt u iets aan veranderingen. Een goed begin is het voeren van gesprekken met medewerkers die zich frequent ziekmelden. Op die manier is het mogelijk uit te vinden wat maakt dat de ene medewerker zich vaker ziek meldt dan de andere. Daar kunnen heel verschillende oorzaken achterliggen, die wellicht op te oplossen zijn waardoor het verzuim daalt.

Re-integratietraject 2e spoor

Uw medewerker heeft beperkingen. Daarom kan hij of zij de werkzaamheden die hij of zij altijd deed niet meer doen. U heeft alles gedaan om aangepast werk te vinden binnen uw bedrijf. Maar dat is niet gelukt. Dan begint het re-integratietraject 2e spoor. Uw werknemer moet werk buiten uw bedrijf gaan zoeken. U huurt mij in om dit traject voor u te begeleiden.